In 2019 vismonitoring in de Eems

In 2019 vismonitoring in de Eems

Geplaatst op 9 augustus 2018

Luchtfoto Eems-Dollard

De lage visstand in de Waddenzee is zorgwekkend. Daarom is de Waddenvereniging de actie ‘Elke vis telt’ gestart. Wij willen namelijk dat er meer onderzoek komt naar hoe vissen de Waddenzee gebruiken. De Waddenvereniging is blij met de hoeveelheid onderzoeken die nu geïnitieerd worden. Lees meer hierover in dit artikel. Maar we zijn er nog lang niet. Er valt pas iets uit de onderzoekresultaten op te maken wanneer er structureel meerjarig onderzoek wordt gedaan en dat kost geld.

Goed nieuws voor Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een mooie subsidie ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. Ook steunt het Programma naar een Rijke Waddenzee ons hierbij. In 2017 en 2018 is er al voorbereidend werk gedaan voor de vismonitoring die dus nu in 2019 praktisch kan worden uitgevoerd. De afgelopen 10 jaar worden er al vismetingen gedaan in de Eems. Hierbij wordt er één keer gemeten in het voorjaar en één keer in het najaar. Deze metingen geven geen weergave van de jaarrond variatie van de visstand in het estuarium, daarom moet er vaker gemeten worden.

Hoe gaat de vismonitoring in zijn werk?

Momenteel wordt pelagische vis twee keer per jaar gemeten met een ankerkuil. Hiermee worden vissen die in de waterkolom leven, zoals haring, makreel en sprot, gevangen. Nu willen wij de ankerkuil methode bij voorkeur maandelijks gaan meten om de jaarrond variatie te meten. Dat is kostbaar en kan niet met lokale vissers worden uitgevoerd. Daarom zal de Waddenvereniging in 2019 ook met een parallelle methode gaan meten. Namelijk met een staande kuil waarbij ook lokale vissers ingezet kunnen worden. Hierdoor onderzoeken we of dit een goede alternatieve methode is die langdurig kan worden ingezet. Door de uitslag van beide methodes naast elkaar te leggen, kunnen we de visstand in de Eems nog  beter in kaart brengen.

Hoe werkt de ankerkuil methode?

 

 


De laatste updates

Kies uw donatie »