Onderzoek naar jonge vis in de Noordzeekust zone

Onderzoek naar jonge vis in de Noordzeekust zone

Geplaatst op 28 juni 2018

onderzoek vis noordzeekust waddenverenigingHet ondiepe water vlak voor de kust, de zogenaamde vooroever, is een belangrijke plek voor jonge vis. Het zijn dezelfde plekken waar het meeste zand wordt aangebracht om de kust te beschermen tegen afslag. Rijkswaterstaat en tien natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, willen weten wat de gevolgen zijn van het aanbrengen van dat zand op de natuur in zee en langs de kust. De afgelopen twee weken vond daarvoor veldonderzoek plaats vlak voor de kust van Schiermonnikoog.

Onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR) hebben allerlei metingen verricht. Ze brachten de leefgebieden van vissoorten in kaart, maten diepte, temperatuur, zoutgehalte, doorzicht en bodemkarakteristieken. Daarnaast bemonsterden ze ook plankton en bodemdieren: het voedsel van vissen. Eerst gebeurde dat in dieper water vanaf het onderzoeksschip van de Rijksrederij, De Luctor. Daarna werd vanaf een rubberboot de echt ondiepe zone onderzocht en namen de onderzoekers bodemmonsters en gingen ze vissen vanaf het strand.

Met het onderzoek willen we de ‘kinderkamerfunctie’ van de Noordzeekust in beeld brengen. De aandacht van de onderzoekers richt zich daarom voornamelijk op jonge vissen zoals schol, bot, tong, griet, tarbot en zandspiering. Vooral deze laatste soort is een belangrijke voedselbron voor veel vogelsoorten. De volgende stap is om de gevolgen van zandsuppleties voor natuur te kunnen inschatten en de suppletiestrategie aan te passen zodat effecten op natuur verminderen.

Meer informatie over het onderzoek

 

 


De laatste updates

Kies uw donatie »