Onderzoek naar zorgwekkende lage visstand in de Waddenzee

Onderzoek naar zorgwekkende lage visstand in de Waddenzee

Geplaatst op 26 juli 2018

Het onderwaterleven van de Waddenzee is op dit moment een eenvoudig ecosysteem. Garnalen, krabben en zeesterren domineren. De grote vraag is: waar zijn de vissen gebleven? De sterke achteruitgang van de vissen in de Waddenzee stelt ons voor een raadsel. Van de kinderkamer functie voor platvis is weinig meer over, de visserij op zeebaars en harder is vrijwel geheel stil komen te liggen en echt grote vissen zijn slechts sporadisch aanwezig. De lage visstand in de Waddenzee is zorgwekkend. Daarom is de Waddenvereniging ‘Elke vis telt’ gestart. Wij willen namelijk dat er meer onderzoek komt naar hoe vissen de Waddenzee gebruiken.

Gelukkig zijn intussen ook andere partijen zich bewust van het gebrek aan informatie over de visstand in de Waddenzee en wordt er gaandeweg steeds meer onderzoek gedaan. Zo verricht het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) metingen met een fuik bij Lauwersoog en Schiermonnikoog. Het Van Hall Instituut in Leeuwarden voert het project Eemsvissen in beeld uit, samen met Duitse collega’s. Daarnaast is het project Vissen voor verbinding ingediend bij het Waddenfonds waarbij de trekroute van de zeeforel in beeld wordt gebracht. En Stichting het Groninger Landschap wil als beheerder van de Dollard meer weten over de functie van de Dollard voor vis. Rijkswaterstaat wil daarnaast vismonitoring uitbreiden in haar programma Basismonitoring.

Demershal Fish Survey in het najaar

Elk najaar vindt de Demershal Fish Survey plaats die de kinderkamers van tong en schol meet. Het doel van de survey is het schatten van de hoeveelheid jonge schol, tong, garnalen en niet-commerciële bodemvisbestanden. Daarnaast worden er watermetingen gedaan in de Eems. Hierbij wordt er een keer gemeten in het voorjaar en een keer in het najaar. Over de in de waterkolom levende vis (pelagische vis) weten we nauwelijks iets. Lees verder onder Vismonitoring in de Eems in 2019 van start.

Structureel meerjarig onderzoek is nodig

Ook bereidt de Waddenvereniging samen met wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Marine Research en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een Waddenfondsaanvraag voor om de relaties tussen soorten en leefgebieden wetenschappelijk te onderzoeken.

De Waddenvereniging is heel blij met de hoeveelheid onderzoeken die nu geïnitieerd worden, maar we zijn er nog lang niet. Er valt pas iets uit de onderzoeksresultaten op te maken wanneer er structureel meerjarig onderzoek wordt gedaan. En dat kost geld.

Ja, ik draag mijn steentje bij!

 

 


De laatste updates

Kies uw donatie »