Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Geplaatst op 18 mei 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Swimway herstel van de visstand in de WaddenzeeDenemarken, Duitsland en Nederland hebben met de ondertekening van het ‘Verdrag van Leeuwarden’ op de trilaterale regeringsconferentie gezamenlijke afspraken gemaakt om de visstand in de Waddenzee te verbeteren. De doelen zijn vastgelegd in de Swimway Wadden Sea Vision 2018 – 2024. De visie is eerder ontwikkeld met bijdragen van onderzoeksinstituten, natuurbeheerorganisaties en overheden. Ook de Waddenvereniging was daarbij nauw betrokken.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen gaan de drie landen eerst onderzoeken hoe verschillende vissoorten gedurende hun leven gebruik maken van de verschillende leefgebieden in de Waddenzee. Deze basale kennis is namelijk nog niet bekend. De Waddenvereniging is blij dat internationaal aandacht is voor het probleem van de dalende visstand. Nu is het moment om in actie te komen. Voor de verschillende onderdelen in de visie moet nog wel financiering worden geregeld. De Waddenvereniging is daarom van plan om voor het Nederlandse deel een subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds en hoopt daarmee de buurlanden aan te sporen om ook actie te ondernemen zodat ook daar en in trilaterale afstemming onderzoek wordt uitgevoerd.

Download Verdrag van Leeuwarden 


De laatste updates

Kies uw donatie »