De wondere wereld onder water

De wondere wereld onder water

Geplaatst op 1 november 2018

Donderdag 18 oktober nam directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging het eerste exemplaar van De Bosatlas van de Wadden in ontvangst. In honderden kaarten, illustraties, infographics en foto’s geeft de atlas een samenhangend beeld van alle facetten van ons bijzondere UNESCO Werelderfgoed. De Bosatlas besteedt ook aandacht aan de onderwaternatuur van de Wadden met de schitterende illustratie die de Waddenvereniging samen met Programma naar een Rijke Waddenzee ontwikkelde.

Wat leeft er toch onder het wateroppervlak?

De illustratie laat zien hoe de onderwaterwereld van de Waddenzee eruit kan zien met veel vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden. Klik hier en spot de pijlstaartrog, een top predator die nu niet meer voorkomt in de Waddenzee. Op dit moment zit de Waddenzee op minder dan één derde van zijn potentiële rijkdom. Het voedselweb is vereenvoudigd met veel kwallen, garnalen en zeesterren,terwijl een vis rijkdom ontbreekt. Met onze actie Elke Vis Telt proberen we daar verandering in te brengen.

Koop je de Bosatlas van de Wadden in de webwinkel van de Waddenvereniging, dan komt de opbrengst volledig ten goede aan de bescherming en het behoud van de Waddenzee. De Bosatlas kost € 29,95 en verschijnt in een beperkte oplage. Wacht dus niet te lang met bestellen.

De cadeautip van 2018!

Bestel nu uw exemplaar van de Bosatlas van de Wadden via de webwinkel van de Waddenvereniging. Zo heeft u een prachtig Sinterklaas of kerst cadeau voor de komende feestdagen en steunt u via uw bestelling in deze webwinkel de Waddenvereniging. Bij een bestelling voor 1 december ontvangt u een verrassingscadeau.

 

 


De laatste updates

Meer haaien in de Waddenzee?

Geplaatst op 22 augustus 2018

Gladde haaiHet aantal meldingen over haaien, door vooral vissers in het waddengebied, lijkt toe te nemen. Laatst werd nog een gevlekte gladde haai van 1 meter gespot bij het strand van Hoorn op Terschelling. Dat er meer haaien voorkomen in de Waddenzee kan wel eens goed nieuws zijn. Haaien zijn namelijk belangrijk voor het goed functioneren van het ecosysteem omdat ze een sleutelpositie innemen in het voedselweb.

De Waddenvereniging vindt het belangrijk dat het ecosysteem in de Waddenzee gezond is en daarom is de actie Elke Vis Telt begonnen om meer informatie over de visstand boven water te krijgen. Daarnaast willen we voorlichting geven over het belang van een goede visstand in de Waddenzee en passende maatregelen treffen om deze te verbeteren. Haaien zijn belangrijke predatoren en hebben daarom een regulerende functie binnen het ecosysteem. De aanwezigheid van grote roofvissen speelt een belangrijke rol in het in balans houden van het ecosysteem in de Waddenzee.

Haaien horen thuis in de Waddenzee

Moeten we bang worden? Nee, want deze haai heeft geen enkele interesse in mensen en is dus ongevaarlijk. Van oudsher kende de Waddenzee en de kustzone boven de Waddeneilanden een gezonde haaienstand. Het ging hierbij vooral om (gevlekte) gladde en ruwe haaien. Vanaf de jaren zeventig zijn de aantallen van deze roofvissen sterk afgenomen. Haaien horen dus thuis in de Waddenzee en zijn totaal ongevaarlijk voor de mens. Recent worden er weer meer meldingen gedaan van haaien.

Haaien in de Waddenzee worden wel eens gevangen als bijvangst door vissers. Er is sinds een aantal jaren een goede samenwerking tussen de garnalenvissers, onderzoekers en natuurorganisaties. Een mooie eerste stap, maar het onderzoek kan nog veel beter en uitgebreider. Zo is er nog nooit onderzoek gedaan naar het overleven van haaien en roggen in de Nederlandse bodemvisserij. Ook weten we niet hoe belangrijk de Waddenzee is voor haaien, bijvoorbeeld als voortplantingsplek, als kraamkamer of als foerageerplek. Goede monitoring en kennisdeling zijn naast onderzoek heel belangrijk.

Ja, ik wil een robuuste Waddenzee

 

 


De laatste updates

Video legt probleem lage visstand uit

Geplaatst op 5 juli 2018

Het gaat niet goed met de onderwaternatuur van de Waddenzee. Met name de lage visstand is zorgwekkend. Daarom is de Waddenvereniging onlangs gestart met een actie: Elke vis telt!

Doel van de actie ‘Elke vis telt!’ is om ervoor te zorgen dat de visstand verbetert. In dit korte filmpje wordt heel beknopt uitgelegd welke rol vissen spelen in de Waddenzee en waarom het zo belangrijk is dat er weer meer vissen in alle soorten en maten rondzwemmen.

Met de actie Elke vis telt! jaagt de Waddenvereniging aan dat er meer onderzoek komt naar hoe vissen de Waddenzee gebruiken, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Specifiek voor de groep trekvissen in de Waddenzee zetten we ons al in om afgesloten zeearmen weer te openen. De Vismigratierivier is hier een prachtig voorbeeld van. Tot slot zetten we in op meer voorlichting.

Ja, ik wil het verschil maken!

 

 


De laatste updates

Onderwaterplaat Waddenzee

Geplaatst op 13 april 2018

onderwaterwereld waddenzee voedselweb vissen

Ook in de Waddenzee draait het om eten en gegeten worden. De reeks van voedselrelaties wordt ook wel het voedselweb genoemd. Met een illustratie laten de Waddenvereniging en Programma naar een Rijke Waddenzee zien hoe de onderwaterwereld van de Waddenzee er uit kan zien.

In de huidige Waddenzee komen weinig vissen en top predatoren voor. Daarmee zit de Waddenzee op dit moment op minder dan één derde van zijn potentiële rijkdom. Vis is een belangrijke schakel binnen het voedselweb van de Waddenzee. Veel vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden maken het voedselweb complexer, rijker en sterker.

Download de Onderwaterplaat Waddenzee

 


De laatste updates

Lepelaars eten meer vis dan verwacht

Geplaatst op 30 maart 2018

elke vis telt lepelaar visstand waddenzee

In enkele decennia namen in het waddengebied de aantallen broedparen van de lepelaar spectaculair toe. Maar de laatste jaren bleek aan deze groei een einde te zijn gekomen. Op zoek naar oorzaken onderzocht men of het beschikbare voedsel een rol speelt bij het bereiken van een plafond van de broedpopulaties op de eilanden.

Tegen de verwachting in vond men dat lepelaars in plaats van garnalen veel jonge platvis en grondels aan hun jongen voeren. De recente schaarste aan jonge platvis in de Waddenzee zou een oorzaak kunnen zijn voor het niet verder groeien van de lepelaar-kolonies.

Lees het complete artikel hier 


De laatste updates

Kies uw donatie »