Meer haaien in de Waddenzee?

Meer haaien in de Waddenzee?

Geplaatst op 22 augustus 2018

Gladde haaiHet aantal meldingen over haaien, door vooral vissers in het waddengebied, lijkt toe te nemen. Laatst werd nog een gevlekte gladde haai van 1 meter gespot bij het strand van Hoorn op Terschelling. Dat er meer haaien voorkomen in de Waddenzee kan wel eens goed nieuws zijn. Haaien zijn namelijk belangrijk voor het goed functioneren van het ecosysteem omdat ze een sleutelpositie innemen in het voedselweb.

De Waddenvereniging vindt het belangrijk dat het ecosysteem in de Waddenzee gezond is en daarom is de actie Elke Vis Telt begonnen om meer informatie over de visstand boven water te krijgen. Daarnaast willen we voorlichting geven over het belang van een goede visstand in de Waddenzee en passende maatregelen treffen om deze te verbeteren. Haaien zijn belangrijke predatoren en hebben daarom een regulerende functie binnen het ecosysteem. De aanwezigheid van grote roofvissen speelt een belangrijke rol in het in balans houden van het ecosysteem in de Waddenzee.

Haaien horen thuis in de Waddenzee

Moeten we bang worden? Nee, want deze haai heeft geen enkele interesse in mensen en is dus ongevaarlijk. Van oudsher kende de Waddenzee en de kustzone boven de Waddeneilanden een gezonde haaienstand. Het ging hierbij vooral om (gevlekte) gladde en ruwe haaien. Vanaf de jaren zeventig zijn de aantallen van deze roofvissen sterk afgenomen. Haaien horen dus thuis in de Waddenzee en zijn totaal ongevaarlijk voor de mens. Recent worden er weer meer meldingen gedaan van haaien.

Haaien in de Waddenzee worden wel eens gevangen als bijvangst door vissers. Er is sinds een aantal jaren een goede samenwerking tussen de garnalenvissers, onderzoekers en natuurorganisaties. Een mooie eerste stap, maar het onderzoek kan nog veel beter en uitgebreider. Zo is er nog nooit onderzoek gedaan naar het overleven van haaien en roggen in de Nederlandse bodemvisserij. Ook weten we niet hoe belangrijk de Waddenzee is voor haaien, bijvoorbeeld als voortplantingsplek, als kraamkamer of als foerageerplek. Goede monitoring en kennisdeling zijn naast onderzoek heel belangrijk.

Ja, ik wil een robuuste Waddenzee

 

 


De laatste updates

Haaien en roggen in de Waddenzee voor compleet voedselweb

Geplaatst op 4 juni 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Haaien en roggen in de Waddenzee voor een compleet voedselwebWe weten weinig over grote roofvissen in de Waddenzee. De Quality Status Report wordt elke 4-5 jaar opgesteld door circa 100 wetenschappers om de toestand van de Waddenzee (Nederland, Duitsland en Denemarken) te beschrijven. Over grote predator vissen zoals haaien en roggen kunnen de onderzoekers weinig melden omdat de informatie niet beschikbaar is.

Uit historische verhalen weten we dat er honderd jaar geleden nog haaien van zo’n twee meter waren in de Waddenzee. Haaien en roggen zijn voor de Noordzee én Waddenzee belangrijk, maar op beide locaties zijn ze sterk in aantal gedaald. Het Wereld Natuur Fonds werkt daarom met 4 andere organisaties aan een betere bescherming van haaien en roggen in de Noordzee. Door zeegebieden te beschermen, haaien en roggen te herintroduceren en visserij te verduurzamen wordt het bestand van haaien en roggen hopelijk beter op de Noordzee en de Waddenzee.

De Waddenzee is bijzonder voor haaien en roggen omdat naast foerageerplek voor deze dieren de ondiepe zee ook een belangrijke kraamkamer is. Deze soorten zijn levendbarend en daarom kan je op het strand in het vloedmerk wel eens eikapsels van haaien en roggen vinden.

Download zoekkaart haaien en roggen

 

 


Gerelateerd nieuws


De laatste updates

Kies uw donatie »