Metingen van vis in de Waddenzee

Metingen van vis in de Waddenzee

Geplaatst op 15 februari 2018

Elke Vis Telt Metingen van vis in de Waddenzee

Het gaat slecht met de visstand in de Waddenzee. Dit baseren we op de metingen die bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel worden gedaan. In 1965 plaatste het NIOZ een fuik op de kop van Texel in het Marsdiep. In het voor- en najaar legen de onderzoekers deze fuik dagelijks en tellen en meten de vangst voor elke specifieke vissoort. Hierdoor is een unieke en zeer waardevolle dataset aan vangstgegevens ontstaan.

De dataset toont de ontwikkelingen in de visstand van de Waddenzee door de jaren heen. Geen enkele andere vismonitoring op de Waddenzee beslaat zo’n langdurige periode als deze. Uit deze metingen blijk dat gedurende 50 jaar de biomassa van vis met 90% is afgenomen. Dit is alarmerend laag en voldoende reden voor de Waddenvereniging om actie te ondernemen.

Daarom de actie ELKE VIS TELT! 

Andere monitoring in de Waddenzee is schaars: elk najaar vindt de Demershal fish survey plaats die de kinderkamers van tong en schol meet. Het doel van de survey is het schatten van de hoeveelheid jonge schol, tong, garnalen en niet-commerciële bodemvisbestanden. Daarnaast wordt er in het kader van de Kaderrichtlijn Water metingen gedaan in de Eems. Hierbij wordt er een keer gemeten in het voorjaar en een keer in het najaar. Over de in de waterkolom levende vis (pelagische vis) weten we nauwelijks iets.

Meer metingen op verschillende locaties en tijdstippen zijn nodig in de Waddenzee om echt goed te weten hoe het met de visstand van de Waddenzee gaat.


De laatste updates

Kies uw donatie »