Beleid en beheer van de Waddenzee

Beleid en beheer van de Waddenzee

Geplaatst op 15 november 2018

De komende weken hebben we over onze actie Elke Vis Telt allerlei nieuws te melden.  Eind november presenteren we een trendanalyse naar vis in de Eems. Hiervoor hebben we de  uitkomsten tien jaar lang 2 keer per jaar vis metingen in de Eems uitgebreid met elkaar vergeleken. Conclusie: de metingen geven geen goed beeld van de visstand in de Eems. Er zijn maandelijkse metingen nodig om de seizoenale variatie van vis in beeld te brengen. Meer weten? Houdt de nieuwspagina op onze website in de gaten!

Nina Fieten (27) schreef voor haar studie Mariene Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Waddenvereniging een inspirerend afstudeeronderzoek over hoe het beleid en beheer van de Waddenzee werkt. Ze is geschokt over de tekortkomingen die ze ontdekte. ‘Zeker omdat de onderwaternatuur van de Waddenzee in een ongunstige staat verkeert.’ In december 2018 presenteren we de uitkomsten van haar onderzoek. Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

In 2019 blijven we ons inzetten met onze actie Elke Vis Telt.

  • Meer inzicht: Komend jaar gaat de Waddenvereniging maandelijks vis meten in de Eems bij het punt Oterdum. Op deze manier kunnen we de jaarrond variatie van vis in beeld brengen en het belang van de Eems voor vis onderzoeken.
  • Maatregelen: In 2019 start de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een mijlpaal voor trekvissen die straks weer 24/7 kunnen migreren tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.
  • Voorlichting: We blijven aandacht vragen voor onze actie, zodat steeds meer mensen zullen begrijpen welke problemen de lage visstand met zich meebrengt en ons kunnen helpen bij onze actie.

Ben je lid van onze nieuwsbrief, dan blijf je vier maal per jaar automatisch op de hoogte van  alle ontwikkelingen. Regelmatig plaatsen we nieuws op onze website.

Wil je ons ook helpen? Deel dan onze berichten of word donateur

 


De laatste updates

Stichting Vivace steunt onderzoek naar vis

Geplaatst op 5 september 2018

De Waddenvereniging heeft 10.000 euro ontvangen van Stichting Vivace voor onderzoek naar vis in de Eems. De stichting steunt hiermee ons werk om het gebruik van de Waddenzee door vis inzichtelijk te maken. We zijn ontzettend blij met deze bijdrage en kunnen hierdoor een extra maand metingen doen.

Vanaf 2019 gaat de Waddenvereniging maandelijks vis meten in de Eems bij het punt Oterdum. Op deze manier kunnen we de jaarrond variatie van vis in beeld brengen en het belang van de Eems voor vis onderzoeken. De afgelopen 10 jaar is er twee keer per jaar op 3 punten gemeten. Dit vinden wij niet voldoende om een goed beeld te krijgen.

De Waddenvereniging zal tijdens de metingen in 2019 samenwerken met een Duitse visser, een lokale visser, Stichting het Groninger Landschap, Programma naar een Rijke Waddenzee en de Universiteit Groningen.

Steun ook een Rijke Waddenzee

 

 


De laatste updates

Kies uw donatie »