Stichting Vivace steunt onderzoek naar vis

Stichting Vivace steunt onderzoek naar vis

Geplaatst op 5 september 2018

De Waddenvereniging heeft 10.000 euro ontvangen van Stichting Vivace voor onderzoek naar vis in de Eems. De stichting steunt hiermee ons werk om het gebruik van de Waddenzee door vis inzichtelijk te maken. We zijn ontzettend blij met deze bijdrage en kunnen hierdoor een extra maand metingen doen.

Vanaf 2019 gaat de Waddenvereniging maandelijks vis meten in de Eems bij het punt Oterdum. Op deze manier kunnen we de jaarrond variatie van vis in beeld brengen en het belang van de Eems voor vis onderzoeken. De afgelopen 10 jaar is er twee keer per jaar op 3 punten gemeten. Dit vinden wij niet voldoende om een goed beeld te krijgen.

De Waddenvereniging zal tijdens de metingen in 2019 samenwerken met een Duitse visser, een lokale visser, Stichting het Groninger Landschap, Programma naar een Rijke Waddenzee en de Universiteit Groningen.

Steun ook een Rijke Waddenzee

 

 


De laatste updates

Video legt probleem lage visstand uit

Geplaatst op 5 juli 2018

Het gaat niet goed met de onderwaternatuur van de Waddenzee. Met name de lage visstand is zorgwekkend. Daarom is de Waddenvereniging onlangs gestart met een actie: Elke vis telt!

Doel van de actie ‘Elke vis telt!’ is om ervoor te zorgen dat de visstand verbetert. In dit korte filmpje wordt heel beknopt uitgelegd welke rol vissen spelen in de Waddenzee en waarom het zo belangrijk is dat er weer meer vissen in alle soorten en maten rondzwemmen.

Met de actie Elke vis telt! jaagt de Waddenvereniging aan dat er meer onderzoek komt naar hoe vissen de Waddenzee gebruiken, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Specifiek voor de groep trekvissen in de Waddenzee zetten we ons al in om afgesloten zeearmen weer te openen. De Vismigratierivier is hier een prachtig voorbeeld van. Tot slot zetten we in op meer voorlichting.

Ja, ik wil het verschil maken!

 

 


De laatste updates

Onderwaterplaat Waddenzee

Geplaatst op 13 april 2018

onderwaterwereld waddenzee voedselweb vissen

Ook in de Waddenzee draait het om eten en gegeten worden. De reeks van voedselrelaties wordt ook wel het voedselweb genoemd. Met een illustratie laten de Waddenvereniging en Programma naar een Rijke Waddenzee zien hoe de onderwaterwereld van de Waddenzee er uit kan zien.

In de huidige Waddenzee komen weinig vissen en top predatoren voor. Daarmee zit de Waddenzee op dit moment op minder dan één derde van zijn potentiële rijkdom. Vis is een belangrijke schakel binnen het voedselweb van de Waddenzee. Veel vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden maken het voedselweb complexer, rijker en sterker.

Download de Onderwaterplaat Waddenzee

 


De laatste updates

Kies uw donatie »