Beleid en beheer van de Waddenzee

Beleid en beheer van de Waddenzee

Geplaatst op 15 november 2018

De komende weken hebben we over onze actie Elke Vis Telt allerlei nieuws te melden.  Eind november presenteren we een trendanalyse naar vis in de Eems. Hiervoor hebben we de  uitkomsten tien jaar lang 2 keer per jaar vis metingen in de Eems uitgebreid met elkaar vergeleken. Conclusie: de metingen geven geen goed beeld van de visstand in de Eems. Er zijn maandelijkse metingen nodig om de seizoenale variatie van vis in beeld te brengen. Meer weten? Houdt de nieuwspagina op onze website in de gaten!

Nina Fieten (27) schreef voor haar studie Mariene Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Waddenvereniging een inspirerend afstudeeronderzoek over hoe het beleid en beheer van de Waddenzee werkt. Ze is geschokt over de tekortkomingen die ze ontdekte. ‘Zeker omdat de onderwaternatuur van de Waddenzee in een ongunstige staat verkeert.’ In december 2018 presenteren we de uitkomsten van haar onderzoek. Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

In 2019 blijven we ons inzetten met onze actie Elke Vis Telt.

  • Meer inzicht: Komend jaar gaat de Waddenvereniging maandelijks vis meten in de Eems bij het punt Oterdum. Op deze manier kunnen we de jaarrond variatie van vis in beeld brengen en het belang van de Eems voor vis onderzoeken.
  • Maatregelen: In 2019 start de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een mijlpaal voor trekvissen die straks weer 24/7 kunnen migreren tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.
  • Voorlichting: We blijven aandacht vragen voor onze actie, zodat steeds meer mensen zullen begrijpen welke problemen de lage visstand met zich meebrengt en ons kunnen helpen bij onze actie.

Ben je lid van onze nieuwsbrief, dan blijf je vier maal per jaar automatisch op de hoogte van  alle ontwikkelingen. Regelmatig plaatsen we nieuws op onze website.

Wil je ons ook helpen? Deel dan onze berichten of word donateur

 


De laatste updates

Vissen tijdens Vogelfestival Lauwersmeer

Geplaatst op 20 september 2018

Afgelopen weekend verzamelden vogelliefhebbers zich in Nationaal Park Lauwersmeer voor het jaarlijkse Vogelfestival “Kom uit je nest”. Voorafgaand aan het festival vroeg de Waddenvereniging met een speciale bijeenkomst aandacht voor de samenhang tussen vogels en vissen. De avond was uitverkocht. Het belang van open trekroutes voor vissen vond veel weerklank.

Jaarlijks zijn er miljoenen broed- en trekvogels die de Waddenzee en het Lauwersmeer bezoeken. Vissen zijn voor hen een belangrijke voedselbron. Vogelgids Marcel Wijnalda benadrukte in zijn presentatie de noodzaak van een gezonde onderwaterwereld. Op dit moment gaat het niet goed met de vissen. Een belangrijke groep zijn de trekvissen. Deze vissoorten leven zowel in zoet als zout water. Net als vogels leggen ze soms enorme afstanden af om zich voort te planten. Het herstellen van de verbinding tussen zoet en zout, zoals straks gaat gebeuren met de aanleg van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk, is belangrijk om de visstand te herstellen en daarmee ook de vogelpopulaties in stand te houden.

Tijdens de excursie in de middag was goed te zien dat de vismigratie in het Lauwersmeergebied op dit moment nog beperkt is. Bij de Robbengatsluizen maakte een visdiefje slim gebruik van het moment dat er geschut werd om te jagen op vis. Vissen proberen dan tegen de stroom in zoet water te bereiken of worden juist andersom vanuit het Lauwersmeer de Waddenzee in gespoeld. Door de beroering in het water komen de vissen naar boven en zijn ze een gemakkelijk doelwit voor het visdiefje!

Zondag is het festivalterrein druk bezocht en hebben de medewerkers van de Waddenvereniging veel informatie kunnen geven over het belang van een goede visstand voor vogels.

Ja, ik wil een robuuste Waddenzee!

 

 


De laatste updates

Wereldvismigratiedag

Geplaatst op 22 april 2018

Op zaterdag 21 april 2018 hebben ruim 300 bezoekers de Wereldvismigratiedag op de Afsluitdijk bezocht. Zij maakten een boottocht, aaiden een haai of bouwden een eigen Vismigratierivier. Een bezoek aan het Afsluitdijk Wadden Center maakte de dag compleet.

Wereldvismigratiedag op Afsluitdijk

Wereldwijd waren er op 21 april maar liefst 550 activiteiten om de Wereldvismigratiedag te vieren. Het doel is om mensen bewust te maken hoe belangrijk het is dat vissen een vrije doorgang krijgen. Nog te vaak stuiten vissen tijdens hun reis op dijken en dammen. Daardoor gaat het niet goed met de trekvis.

Ook de Afsluitdijk is zo’n barrière. Hier wordt tussen 2019 en 2022 de eerste Vismigratierivier gebouwd, een ecoduct dwars door de Afsluitdijk. Er wordt hierbij een gat in de dijk gemaakt. Door een ingenieuze, slingerende rivier van drie kilometer lengte wordt vermeden dat zout water in het IJsselmeer komt en dat vissen voldoende ruimte hebben zich te kunnen aanpassen. Vissen kunnen 24/7 en 365 dagen per jaar vrij zwemmen tussen Waddenzee en IJsselmeer met de komst van de Vismigratierivier. De organisatie van Wereldvismigratiedag op de Afsluitdijk was in handen van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, de Waddenvereniging en It Fryske Gea.

Video beleefconcept Vismigratierivier


De laatste updates

Goed nieuws voor stekelbaars, spiering en zalm

Geplaatst op 17 januari 2018

Trouw besteedt in een groot artikel aandacht aan de komst van de vismigratierivier. Goed nieuws voor de stekelbaars, spiering en zalm die al 85 jaar op de Afsluitdijk botsen, schrijft de krant.

Verwacht wordt dat miljoenen trekvissen de passage gaan gebruiken. En dat is hard nodig. De Waddenvereniging is een van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. ‘Het aantal Nederlandse paaiplekken van de rivierprik is nog maar op één hand te tellen,’ zegt Lies van Nieuwerburgh, marien ecoloog bij de Waddenvereniging. ‘Wie kent de fint nog? Wie weet dat de zalm zo overvloedig in onze rivieren zwom dat hij als armeluis voedsel gold?’.

Door de aanleg van de Afsluitdijk daalde de visstand in het IJsselmeer en de aansluitende rivieren dramatisch.’ Nieuwsgierig hoe de Vismigratierivier hier verandering in gaat brengen?

Lees het volledige artikel in Trouw


De laatste updates

Kies uw donatie »