Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Geplaatst op 18 mei 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Swimway herstel van de visstand in de WaddenzeeDenemarken, Duitsland en Nederland hebben met de ondertekening van het ‘Verdrag van Leeuwarden’ op de trilaterale regeringsconferentie gezamenlijke afspraken gemaakt om de visstand in de Waddenzee te verbeteren. De doelen zijn vastgelegd in de Swimway Wadden Sea Vision 2018 – 2024. De visie is eerder ontwikkeld met bijdragen van onderzoeksinstituten, natuurbeheerorganisaties en overheden. Ook de Waddenvereniging was daarbij nauw betrokken.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen gaan de drie landen eerst onderzoeken hoe verschillende vissoorten gedurende hun leven gebruik maken van de verschillende leefgebieden in de Waddenzee. Deze basale kennis is namelijk nog niet bekend. De Waddenvereniging is blij dat internationaal aandacht is voor het probleem van de dalende visstand. Nu is het moment om in actie te komen. Voor de verschillende onderdelen in de visie moet nog wel financiering worden geregeld. De Waddenvereniging is daarom van plan om voor het Nederlandse deel een subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds en hoopt daarmee de buurlanden aan te sporen om ook actie te ondernemen zodat ook daar en in trilaterale afstemming onderzoek wordt uitgevoerd.

Download Verdrag van Leeuwarden 


De laatste updates

Staat van de Wadden

Geplaatst op 16 mei 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Staat van de Wadden
Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, hijst de rode vlag voor de ‘Staat van de Wadden’. De kersverse directeur van de belangenorganisatie vraagt hiermee aandacht voor de almaar verslechterende ecologische staat van het natuurgebied. Foto: Merlijn Torensma

Aan de vooravond van de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee in Leeuwarden presenteerde Lutz Jacobi, de kersverse directeur van de Waddenvereniging, de ‘Staat van de Wadden’. Op basis van het Wadden Sea Quality Status Report, dat door meer dan 100 internationale wetenschappers is opgesteld, maakte de Waddenvereniging de balans op. Het gaat niet goed met het wad. Vooral met vissen en (broed)vogels gaat het slecht. Daarom hees Jacobi in Harlingen de rode vlag. De boodschap is: één centrale beheerder, die regie neemt voor behoud én herstel van een robuuste Waddenzee.

Sinds 2009 heeft de Waddenzee als enige natuurgebied in Nederland de Werelderfgoed status, de Oscar voor de natuur. In 2016 werden de Wadden massaal verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland. En toch gaat het niet goed met het wad. Beperkte monitoring laat een alarmerend beeld zien voor vis in de Waddenzee. Er worden minder vissen en minder grote vissen geteld op het Wad. Zo’n 90% minder ten opzichte van 1959. De onderzoekers stellen in het QSR nu zelfs openlijk dat er sprake is van overbevissing. Al sinds de jaren ‘80 neemt het aantal platvissen in de Waddenzee af. Het QSR wijt dat deels aan de bijvangst van de garnalenvisserij.

Dat het slecht gaat met de vis in de Waddenzee heeft ook een desastreus effect op visetende vogels. Er komen bijna 500.000 minder trekvogels naar de Waddenzee, een belangrijke stop op hun internationale trekroute. Maar vooral de broedvogels in het waddengebied hebben het slecht. Geen van de doelstellingen voor verbetering zijn gehaald en een aantal soorten wordt zelfs met uitsterven bedreigd.

Noodklok

De Waddenvereniging luidt daarom de noodklok. “Het wad is het grootste aaneengesloten wetland op aarde. Wereldwijd een uniek en waardevol oer-natuurgebied. Daar zijn we trots op”, aldus Jacobi. “Maar het verplicht ons ook tot zorg voor dit bijzondere landschap. Effectief beheer is nodig om natuurbehoud én menselijke activiteiten in het gebied goed samen te laten gaan. Volgend jaar vieren we 10 jaar Werelderfgoed Waddenzee. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn als we die mijlpaal kunnen vieren met de aanstelling van één sterke beheerder.”

Download Staat van de Wadden


De laatste updates

Kies uw donatie »