Ga mee zoet-zout varen!

Ga mee zoet-zout varen!

Geplaatst op 30 mei 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Ga mee zoet-zout varenTussen mei en oktober organiseert de Waddenvereniging de Werelderfgoedweken. Een reeks bijzondere excursies waarbij je met al je zintuigen kunt ervaren wat het waddengebied zo bijzonder maakt.

Speciaal voor iedereen die geïnteresseerd is in vis en vismigratie, is er de tocht zoet-zout varen. Met het oude vissersschip de TX33 verkennen we het zoete en zoute leefmilieu van diverse vissoorten. Vanuit Makkum zeilen we naar de plek van de toekomstige Vismigratierivier bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk en leren over de voordelen van dit grote project. Via de sluizen gaan we naar de andere kant en gaan we op de Waddenzee op zoek naar zeehonden en andere dieren. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om aan het roer te staan!

Ga mee voor een unieke ervaring

Vaar mee van zoet naar zout en weer terug. Deze tocht wordt in het jaar 2018 slechts twee maal aangeboden.

Inschrijven voor zondag 24 juni 2018

Inschrijven voor zaterdag 6 oktober 2018

 

 


De laatste updates

Zeehond voorbeeld voor andere Waddendieren

Geplaatst op 24 mei 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Zeehond voorbeeld voor andere Wadden-dierenAan de vooravond van de trilaterale regeringsconferentie hees onze nieuwe directeur Lutz Jacobi de rode vlag voor de Staat van de Wadden. Zo zijn er steeds minder vogels en is het slecht gesteld met de visstand in de Waddenzee. Met de zeehond gaat het wel goed. Dat blijkt uit het Wadden Sea Quality Status Report (QSR) dat door meer dan honderd internationale wetenschappers werd opgesteld. Op sociale media en in een enkele krant werd de vraag gesteld of er wellicht een verband is tussen de slechte visstand en de zeehondenpopulatie. Wij lichten dat hier graag toe.

Gezonde populatie

De zeehond is hét icoon van het Werelderfgoed Waddenzee en wij zijn er trots op dat het zo goed gaat met deze schitterende dieren. De afgelopen jaren schommelde de totale stand van de zeehond in de Nederlandse Waddenzee rond de 12.000 dieren. Daarmee is de zeehond een prachtig voorbeeld van hoe je het zou willen voor alle dieren in de Waddenzee: dat er een gezonde populatie is die zichzelf in stand kan houden.

Lage visstand

Met de visstand in de Waddenzee is het helaas dramatisch gesteld. Beperkte monitoring laat een alarmerend beeld zien. Er worden minder vissen en minder grote vissen geteld op het wad. Zo’n 90% minder ten opzichte van 1959 volgens de NIOZ-fuik. Dat het slecht gaat met de vis in de Waddenzee heeft ook een desastreus effect op visetende vogels. Zeehonden eten ook vis, maar ondervinden minder last. Uit onderzoek met zenders blijkt dat slechts 14% van de ‘duiken’ van zeehonden gebeurt binnen de Waddenzee, 31% ten noorden de Waddeneilanden in de Noordzee. De huidige lage visstand in de Waddenzee is een gevolg van een combinatie van factoren, waaronder visserij, zandsuppletie, baggeren, harde dijken langs de gehele kust en het afsluiten van overgangsgebieden zoals de Zuiderzee (IJsselmeer) en de Lauwerszee (Lauwersmeer) en klimaatverandering.

 

 


De laatste updates

Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Geplaatst op 18 mei 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Swimway herstel van de visstand in de WaddenzeeDenemarken, Duitsland en Nederland hebben met de ondertekening van het ‘Verdrag van Leeuwarden’ op de trilaterale regeringsconferentie gezamenlijke afspraken gemaakt om de visstand in de Waddenzee te verbeteren. De doelen zijn vastgelegd in de Swimway Wadden Sea Vision 2018 – 2024. De visie is eerder ontwikkeld met bijdragen van onderzoeksinstituten, natuurbeheerorganisaties en overheden. Ook de Waddenvereniging was daarbij nauw betrokken.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen gaan de drie landen eerst onderzoeken hoe verschillende vissoorten gedurende hun leven gebruik maken van de verschillende leefgebieden in de Waddenzee. Deze basale kennis is namelijk nog niet bekend. De Waddenvereniging is blij dat internationaal aandacht is voor het probleem van de dalende visstand. Nu is het moment om in actie te komen. Voor de verschillende onderdelen in de visie moet nog wel financiering worden geregeld. De Waddenvereniging is daarom van plan om voor het Nederlandse deel een subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds en hoopt daarmee de buurlanden aan te sporen om ook actie te ondernemen zodat ook daar en in trilaterale afstemming onderzoek wordt uitgevoerd.

Download Verdrag van Leeuwarden 


De laatste updates

Staat van de Wadden

Geplaatst op 16 mei 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Staat van de Wadden
Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, hijst de rode vlag voor de ‘Staat van de Wadden’. De kersverse directeur van de belangenorganisatie vraagt hiermee aandacht voor de almaar verslechterende ecologische staat van het natuurgebied. Foto: Merlijn Torensma

Aan de vooravond van de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee in Leeuwarden presenteerde Lutz Jacobi, de kersverse directeur van de Waddenvereniging, de ‘Staat van de Wadden’. Op basis van het Wadden Sea Quality Status Report, dat door meer dan 100 internationale wetenschappers is opgesteld, maakte de Waddenvereniging de balans op. Het gaat niet goed met het wad. Vooral met vissen en (broed)vogels gaat het slecht. Daarom hees Jacobi in Harlingen de rode vlag. De boodschap is: één centrale beheerder, die regie neemt voor behoud én herstel van een robuuste Waddenzee.

Sinds 2009 heeft de Waddenzee als enige natuurgebied in Nederland de Werelderfgoed status, de Oscar voor de natuur. In 2016 werden de Wadden massaal verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland. En toch gaat het niet goed met het wad. Beperkte monitoring laat een alarmerend beeld zien voor vis in de Waddenzee. Er worden minder vissen en minder grote vissen geteld op het Wad. Zo’n 90% minder ten opzichte van 1959. De onderzoekers stellen in het QSR nu zelfs openlijk dat er sprake is van overbevissing. Al sinds de jaren ‘80 neemt het aantal platvissen in de Waddenzee af. Het QSR wijt dat deels aan de bijvangst van de garnalenvisserij.

Dat het slecht gaat met de vis in de Waddenzee heeft ook een desastreus effect op visetende vogels. Er komen bijna 500.000 minder trekvogels naar de Waddenzee, een belangrijke stop op hun internationale trekroute. Maar vooral de broedvogels in het waddengebied hebben het slecht. Geen van de doelstellingen voor verbetering zijn gehaald en een aantal soorten wordt zelfs met uitsterven bedreigd.

Noodklok

De Waddenvereniging luidt daarom de noodklok. “Het wad is het grootste aaneengesloten wetland op aarde. Wereldwijd een uniek en waardevol oer-natuurgebied. Daar zijn we trots op”, aldus Jacobi. “Maar het verplicht ons ook tot zorg voor dit bijzondere landschap. Effectief beheer is nodig om natuurbehoud én menselijke activiteiten in het gebied goed samen te laten gaan. Volgend jaar vieren we 10 jaar Werelderfgoed Waddenzee. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn als we die mijlpaal kunnen vieren met de aanstelling van één sterke beheerder.”

Download Staat van de Wadden


De laatste updates

Wereldvismigratiedag

Geplaatst op 22 april 2018

Op zaterdag 21 april 2018 hebben ruim 300 bezoekers de Wereldvismigratiedag op de Afsluitdijk bezocht. Zij maakten een boottocht, aaiden een haai of bouwden een eigen Vismigratierivier. Een bezoek aan het Afsluitdijk Wadden Center maakte de dag compleet.

Wereldvismigratiedag op Afsluitdijk

Wereldwijd waren er op 21 april maar liefst 550 activiteiten om de Wereldvismigratiedag te vieren. Het doel is om mensen bewust te maken hoe belangrijk het is dat vissen een vrije doorgang krijgen. Nog te vaak stuiten vissen tijdens hun reis op dijken en dammen. Daardoor gaat het niet goed met de trekvis.

Ook de Afsluitdijk is zo’n barrière. Hier wordt tussen 2019 en 2022 de eerste Vismigratierivier gebouwd, een ecoduct dwars door de Afsluitdijk. Er wordt hierbij een gat in de dijk gemaakt. Door een ingenieuze, slingerende rivier van drie kilometer lengte wordt vermeden dat zout water in het IJsselmeer komt en dat vissen voldoende ruimte hebben zich te kunnen aanpassen. Vissen kunnen 24/7 en 365 dagen per jaar vrij zwemmen tussen Waddenzee en IJsselmeer met de komst van de Vismigratierivier. De organisatie van Wereldvismigratiedag op de Afsluitdijk was in handen van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, de Waddenvereniging en It Fryske Gea.

Video beleefconcept Vismigratierivier


De laatste updates

Noorderbreedte Vogelvrij onderwaterland

Geplaatst op 14 april 2018

Waddenvereniging Elke Vis Telt Noorderbreedte Vogelvrij onderwaterlandIn april 2018 zet het tijdschrift Noorderbreedte de schijnwerper op die wereld waar je normaliter geen hand voor ogen ziet: het troebele onderwaterlandschap.

In het hart van het magazine zit de onderwaterplaat van de Waddenzee die de Waddenvereniging samen met het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ontwikkelde. In een artikel wordt ingezoomd op de ecologische toestand van de Waddenzee. Arno Kangeri, marien bioloog bij PRW, ziet met lede ogen aan dat behalve een incidentele zeearend of slechtvalk en de relatieve nieuwkomer de grijze zeehond, echte top predatoren als dolfijnen, kleine haaien en zelfs orca’s (in een ver verleden) uit het gebied verdwenen zijn. ‘We moeten de Waddenzee de ruimte geven. Punt!’, zegt hij. PRW is daarom een studie over de rol van onderwater predatoren in de Waddenzee gestart. We houden u op de hoogte van de resultaten.

Via de website van Noorderbreedte kunt u het themanummer Vogelvrij onderwaterland nabestellen.

Themanummer Vogelvrij onderwaterland bestellen


De laatste updates

Onderwaterplaat Waddenzee

Geplaatst op 13 april 2018

onderwaterwereld waddenzee voedselweb vissen

Ook in de Waddenzee draait het om eten en gegeten worden. De reeks van voedselrelaties wordt ook wel het voedselweb genoemd. Met een illustratie laten de Waddenvereniging en Programma naar een Rijke Waddenzee zien hoe de onderwaterwereld van de Waddenzee er uit kan zien.

In de huidige Waddenzee komen weinig vissen en top predatoren voor. Daarmee zit de Waddenzee op dit moment op minder dan één derde van zijn potentiële rijkdom. Vis is een belangrijke schakel binnen het voedselweb van de Waddenzee. Veel vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden maken het voedselweb complexer, rijker en sterker.

Download de Onderwaterplaat Waddenzee

 


De laatste updates

Lepelaars eten meer vis dan verwacht

Geplaatst op 30 maart 2018

elke vis telt lepelaar visstand waddenzee

In enkele decennia namen in het waddengebied de aantallen broedparen van de lepelaar spectaculair toe. Maar de laatste jaren bleek aan deze groei een einde te zijn gekomen. Op zoek naar oorzaken onderzocht men of het beschikbare voedsel een rol speelt bij het bereiken van een plafond van de broedpopulaties op de eilanden.

Tegen de verwachting in vond men dat lepelaars in plaats van garnalen veel jonge platvis en grondels aan hun jongen voeren. De recente schaarste aan jonge platvis in de Waddenzee zou een oorzaak kunnen zijn voor het niet verder groeien van de lepelaar-kolonies.

Lees het complete artikel hier 


De laatste updates

Opening Afsluitdijk Wadden Center

Geplaatst op 26 maart 2018

afsluitdijk wadden center opening

In het weekend van 24 en 25 maart 2018 opende het Afsluitdijk Wadden Center de deuren voor publiek. Meer dan 3.000 mensen bezochten het centrum en hebben zich helemaal kunnen onderdompelen in informatie en activiteiten over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf.

Het Openingsweekend werd aangeboden door de initiatiefnemers van de Vismigratierivier, De Nieuwe Afsluitdijk en het Afsluitdijk Wadden Center. De Waddenvereniging verzorgde met speciaal opgeleide Vismigratieriviergidsen een programma voor kinderen en nam honderden mensen mee de Waddenzee op tijdens verschillende boottochten. Marien bioloog Wouter van der Heij vertelde bezoekers in twee goed bezochte speedcolleges over vissen, de Vismigratierivier en onze nieuwe actie Elke Vis Telt! We zijn enorm blij dat we dankzij de steun van onze leden en de nationale Postcode Loterij hebben kunnen bijdragen aan de inrichting van het Afsluitdijk Wadden Center en de Vismigratierivier hebben kunnen initiëren.

Bezoekers uit binnen- en buitenland

Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 gasten uit binnen- en buitenland. De expositie is daarom beschikbaar in 10 talen. Vele verhalen zijn hier te ontdekken en te beleven, zoals een stormtheater, een interactief aquarium voor kinderen en de werkkamer van ingenieur Cornelis Lely. Medio 2018 volgt een spectaculaire 4D-show waarbij de bezoeker in een hangglider een unieke vlucht maakt over de omgeving van de Afsluitdijk, Friesland en de kop van Noord-Holland. Het Afsluitdijk Wadden Center maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk.

Zelf een bezoekje brengen aan het centrum?

Afsluitdijk Wadden Center


De laatste updates

Kijk! Onze Vismigratierivier gidsen

Geplaatst op 10 februari 2018

Komend voorjaar opent het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand haar deuren. Vanaf dat moment worden hier volwassenen, gezinnen en leerlingen verwacht.

In het centrum kom je van alles te weten over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf. Vanuit het centrum zullen ook allerlei activiteiten worden georganiseerd. Van een scholenprogramma tot lezingen voor groepen.

De Waddenvereniging en It Fryske Gea zijn mede-initiatiefnemer en gastheer van de Vismigratierivier. De nieuwe gidsen zullen de verschillende activiteiten die vanuit het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center georganiseerd worden begeleiden.

Ben jij docent op een basisschool óf wil je met een groep het centrum bezoeken?

Bezoek met een groep het Afsluitdijk Wadden Center


De laatste updates

Kies uw donatie »