Beleid en beheer van de Waddenzee

Beleid en beheer van de Waddenzee

Geplaatst op 15 november 2018

De komende weken hebben we over onze actie Elke Vis Telt allerlei nieuws te melden.  Eind november presenteren we een trendanalyse naar vis in de Eems. Hiervoor hebben we de  uitkomsten tien jaar lang 2 keer per jaar vis metingen in de Eems uitgebreid met elkaar vergeleken. Conclusie: de metingen geven geen goed beeld van de visstand in de Eems. Er zijn maandelijkse metingen nodig om de seizoenale variatie van vis in beeld te brengen. Meer weten? Houdt de nieuwspagina op onze website in de gaten!

Nina Fieten (27) schreef voor haar studie Mariene Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Waddenvereniging een inspirerend afstudeeronderzoek over hoe het beleid en beheer van de Waddenzee werkt. Ze is geschokt over de tekortkomingen die ze ontdekte. ‘Zeker omdat de onderwaternatuur van de Waddenzee in een ongunstige staat verkeert.’ In december 2018 presenteren we de uitkomsten van haar onderzoek. Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

In 2019 blijven we ons inzetten met onze actie Elke Vis Telt.

  • Meer inzicht: Komend jaar gaat de Waddenvereniging maandelijks vis meten in de Eems bij het punt Oterdum. Op deze manier kunnen we de jaarrond variatie van vis in beeld brengen en het belang van de Eems voor vis onderzoeken.
  • Maatregelen: In 2019 start de aanleg van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een mijlpaal voor trekvissen die straks weer 24/7 kunnen migreren tussen de Waddenzee en het IJsselmeer.
  • Voorlichting: We blijven aandacht vragen voor onze actie, zodat steeds meer mensen zullen begrijpen welke problemen de lage visstand met zich meebrengt en ons kunnen helpen bij onze actie.

Ben je lid van onze nieuwsbrief, dan blijf je vier maal per jaar automatisch op de hoogte van  alle ontwikkelingen. Regelmatig plaatsen we nieuws op onze website.

Wil je ons ook helpen? Deel dan onze berichten of word donateur

 


De laatste updates

Vissen tijdens Vogelfestival Lauwersmeer

Geplaatst op 20 september 2018

Afgelopen weekend verzamelden vogelliefhebbers zich in Nationaal Park Lauwersmeer voor het jaarlijkse Vogelfestival “Kom uit je nest”. Voorafgaand aan het festival vroeg de Waddenvereniging met een speciale bijeenkomst aandacht voor de samenhang tussen vogels en vissen. De avond was uitverkocht. Het belang van open trekroutes voor vissen vond veel weerklank.

Jaarlijks zijn er miljoenen broed- en trekvogels die de Waddenzee en het Lauwersmeer bezoeken. Vissen zijn voor hen een belangrijke voedselbron. Vogelgids Marcel Wijnalda benadrukte in zijn presentatie de noodzaak van een gezonde onderwaterwereld. Op dit moment gaat het niet goed met de vissen. Een belangrijke groep zijn de trekvissen. Deze vissoorten leven zowel in zoet als zout water. Net als vogels leggen ze soms enorme afstanden af om zich voort te planten. Het herstellen van de verbinding tussen zoet en zout, zoals straks gaat gebeuren met de aanleg van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk, is belangrijk om de visstand te herstellen en daarmee ook de vogelpopulaties in stand te houden.

Tijdens de excursie in de middag was goed te zien dat de vismigratie in het Lauwersmeergebied op dit moment nog beperkt is. Bij de Robbengatsluizen maakte een visdiefje slim gebruik van het moment dat er geschut werd om te jagen op vis. Vissen proberen dan tegen de stroom in zoet water te bereiken of worden juist andersom vanuit het Lauwersmeer de Waddenzee in gespoeld. Door de beroering in het water komen de vissen naar boven en zijn ze een gemakkelijk doelwit voor het visdiefje!

Zondag is het festivalterrein druk bezocht en hebben de medewerkers van de Waddenvereniging veel informatie kunnen geven over het belang van een goede visstand voor vogels.

Ja, ik wil een robuuste Waddenzee!

 

 


De laatste updates

Kies uw donatie »