Vis en vismigratie beleven

Vis en vismigratie beleven

Geplaatst op 1 november 2018

vismigratierivier gids afsluitdijk wadden center
Vismigratierivier gids geeft uitleg

Dit voorjaar opende het Afsluitdijk Wadden Center de deuren voor publiek. In het centrum kom je van alles te weten over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf. Vanuit het centrum worden allerlei activiteiten georganiseerd en wordt getoond waarom de Vismigratierivier zo belangrijk is en welke soorten erbij gebaat zijn. Van grote evenementen en excursies tot een scholenprogramma en lezingen voor groepen.

De Waddenvereniging en It Fryske Gea zijn mede-initiatiefnemer en gastheer van de Vismigratierivier. Vanuit het Afsluitdijk Wadden Center begeleiden onze speciaal opgeleide Vismigratiegidsen alle activiteiten. De inrichting van het Afsluitdijk Wadden Center, de gidsen en Vismigratierivier hebben we dankzij onze leden, donateurs en de Nationale Postcode Loterij kunnen initiëren. Al in augustus begroette het centrum zijn 100.000ste bezoeker, een aantal dat pas voor eind 2018 voorzien was!

Speciaal voor donateurs van Elke Vis Telt boden we begin oktober een kosteloze bootreis aan naar de plek van de toekomstige Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Met het oude vissersschip de TX33 verkenden we het zoete en zoute leefmilieu van diverse vissoorten. Ook in 2019 nemen we je tijdens dit soort speciale activiteiten graag mee in het verhaal over vis en vismigratie.

Excursies vanuit het Afsluitdijk Wadden Center

 


De laatste updates

Vissen tijdens Vogelfestival Lauwersmeer

Geplaatst op 20 september 2018

Afgelopen weekend verzamelden vogelliefhebbers zich in Nationaal Park Lauwersmeer voor het jaarlijkse Vogelfestival “Kom uit je nest”. Voorafgaand aan het festival vroeg de Waddenvereniging met een speciale bijeenkomst aandacht voor de samenhang tussen vogels en vissen. De avond was uitverkocht. Het belang van open trekroutes voor vissen vond veel weerklank.

Jaarlijks zijn er miljoenen broed- en trekvogels die de Waddenzee en het Lauwersmeer bezoeken. Vissen zijn voor hen een belangrijke voedselbron. Vogelgids Marcel Wijnalda benadrukte in zijn presentatie de noodzaak van een gezonde onderwaterwereld. Op dit moment gaat het niet goed met de vissen. Een belangrijke groep zijn de trekvissen. Deze vissoorten leven zowel in zoet als zout water. Net als vogels leggen ze soms enorme afstanden af om zich voort te planten. Het herstellen van de verbinding tussen zoet en zout, zoals straks gaat gebeuren met de aanleg van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk, is belangrijk om de visstand te herstellen en daarmee ook de vogelpopulaties in stand te houden.

Tijdens de excursie in de middag was goed te zien dat de vismigratie in het Lauwersmeergebied op dit moment nog beperkt is. Bij de Robbengatsluizen maakte een visdiefje slim gebruik van het moment dat er geschut werd om te jagen op vis. Vissen proberen dan tegen de stroom in zoet water te bereiken of worden juist andersom vanuit het Lauwersmeer de Waddenzee in gespoeld. Door de beroering in het water komen de vissen naar boven en zijn ze een gemakkelijk doelwit voor het visdiefje!

Zondag is het festivalterrein druk bezocht en hebben de medewerkers van de Waddenvereniging veel informatie kunnen geven over het belang van een goede visstand voor vogels.

Ja, ik wil een robuuste Waddenzee!

 

 


De laatste updates

Wereldvismigratiedag

Geplaatst op 22 april 2018

Op zaterdag 21 april 2018 hebben ruim 300 bezoekers de Wereldvismigratiedag op de Afsluitdijk bezocht. Zij maakten een boottocht, aaiden een haai of bouwden een eigen Vismigratierivier. Een bezoek aan het Afsluitdijk Wadden Center maakte de dag compleet.

Wereldvismigratiedag op Afsluitdijk

Wereldwijd waren er op 21 april maar liefst 550 activiteiten om de Wereldvismigratiedag te vieren. Het doel is om mensen bewust te maken hoe belangrijk het is dat vissen een vrije doorgang krijgen. Nog te vaak stuiten vissen tijdens hun reis op dijken en dammen. Daardoor gaat het niet goed met de trekvis.

Ook de Afsluitdijk is zo’n barrière. Hier wordt tussen 2019 en 2022 de eerste Vismigratierivier gebouwd, een ecoduct dwars door de Afsluitdijk. Er wordt hierbij een gat in de dijk gemaakt. Door een ingenieuze, slingerende rivier van drie kilometer lengte wordt vermeden dat zout water in het IJsselmeer komt en dat vissen voldoende ruimte hebben zich te kunnen aanpassen. Vissen kunnen 24/7 en 365 dagen per jaar vrij zwemmen tussen Waddenzee en IJsselmeer met de komst van de Vismigratierivier. De organisatie van Wereldvismigratiedag op de Afsluitdijk was in handen van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, de Waddenvereniging en It Fryske Gea.

Video beleefconcept Vismigratierivier


De laatste updates

Lepelaars eten meer vis dan verwacht

Geplaatst op 30 maart 2018

elke vis telt lepelaar visstand waddenzee

In enkele decennia namen in het waddengebied de aantallen broedparen van de lepelaar spectaculair toe. Maar de laatste jaren bleek aan deze groei een einde te zijn gekomen. Op zoek naar oorzaken onderzocht men of het beschikbare voedsel een rol speelt bij het bereiken van een plafond van de broedpopulaties op de eilanden.

Tegen de verwachting in vond men dat lepelaars in plaats van garnalen veel jonge platvis en grondels aan hun jongen voeren. De recente schaarste aan jonge platvis in de Waddenzee zou een oorzaak kunnen zijn voor het niet verder groeien van de lepelaar-kolonies.

Lees het complete artikel hier 


De laatste updates

Opening Afsluitdijk Wadden Center

Geplaatst op 26 maart 2018

afsluitdijk wadden center opening

In het weekend van 24 en 25 maart 2018 opende het Afsluitdijk Wadden Center de deuren voor publiek. Meer dan 3.000 mensen bezochten het centrum en hebben zich helemaal kunnen onderdompelen in informatie en activiteiten over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf.

Het Openingsweekend werd aangeboden door de initiatiefnemers van de Vismigratierivier, De Nieuwe Afsluitdijk en het Afsluitdijk Wadden Center. De Waddenvereniging verzorgde met speciaal opgeleide Vismigratieriviergidsen een programma voor kinderen en nam honderden mensen mee de Waddenzee op tijdens verschillende boottochten. Marien bioloog Wouter van der Heij vertelde bezoekers in twee goed bezochte speedcolleges over vissen, de Vismigratierivier en onze nieuwe actie Elke Vis Telt! We zijn enorm blij dat we dankzij de steun van onze leden en de nationale Postcode Loterij hebben kunnen bijdragen aan de inrichting van het Afsluitdijk Wadden Center en de Vismigratierivier hebben kunnen initiëren.

Bezoekers uit binnen- en buitenland

Naar verwachting trekt het Afsluitdijk Wadden Center jaarlijks tussen de 70.000 en 100.000 gasten uit binnen- en buitenland. De expositie is daarom beschikbaar in 10 talen. Vele verhalen zijn hier te ontdekken en te beleven, zoals een stormtheater, een interactief aquarium voor kinderen en de werkkamer van ingenieur Cornelis Lely. Medio 2018 volgt een spectaculaire 4D-show waarbij de bezoeker in een hangglider een unieke vlucht maakt over de omgeving van de Afsluitdijk, Friesland en de kop van Noord-Holland. Het Afsluitdijk Wadden Center maakt deel uit van het programma De Nieuwe Afsluitdijk.

Zelf een bezoekje brengen aan het centrum?

Afsluitdijk Wadden Center


De laatste updates

Kijk! Onze Vismigratierivier gidsen

Geplaatst op 10 februari 2018

Komend voorjaar opent het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand haar deuren. Vanaf dat moment worden hier volwassenen, gezinnen en leerlingen verwacht.

In het centrum kom je van alles te weten over Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf. Vanuit het centrum zullen ook allerlei activiteiten worden georganiseerd. Van een scholenprogramma tot lezingen voor groepen.

De Waddenvereniging en It Fryske Gea zijn mede-initiatiefnemer en gastheer van de Vismigratierivier. De nieuwe gidsen zullen de verschillende activiteiten die vanuit het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center georganiseerd worden begeleiden.

Ben jij docent op een basisschool óf wil je met een groep het centrum bezoeken?

Bezoek met een groep het Afsluitdijk Wadden Center


De laatste updates

Goed nieuws voor stekelbaars, spiering en zalm

Geplaatst op 17 januari 2018

Trouw besteedt in een groot artikel aandacht aan de komst van de vismigratierivier. Goed nieuws voor de stekelbaars, spiering en zalm die al 85 jaar op de Afsluitdijk botsen, schrijft de krant.

Verwacht wordt dat miljoenen trekvissen de passage gaan gebruiken. En dat is hard nodig. De Waddenvereniging is een van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. ‘Het aantal Nederlandse paaiplekken van de rivierprik is nog maar op één hand te tellen,’ zegt Lies van Nieuwerburgh, marien ecoloog bij de Waddenvereniging. ‘Wie kent de fint nog? Wie weet dat de zalm zo overvloedig in onze rivieren zwom dat hij als armeluis voedsel gold?’.

Door de aanleg van de Afsluitdijk daalde de visstand in het IJsselmeer en de aansluitende rivieren dramatisch.’ Nieuwsgierig hoe de Vismigratierivier hier verandering in gaat brengen?

Lees het volledige artikel in Trouw


De laatste updates

Kies uw donatie »