Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat gaat er mis?

Sinds 50 jaar worden dagelijks vissen gevangen in de onderzoeksfuik van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. Alle data tonen hetzelfde alarmerende beeld: het aantal vissen neemt af en de vissen worden steeds kleiner. Het gemiddelde gewicht per vangst is nog maar 10% ten opzichte van vijftig jaar geleden.

Wat er precies aan de hand is, weet niemand. De onderwaterwereld is nog altijd een black box. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan hoe vissen de Waddenzee gebruiken, terwijl die kennis keihard nodig is om te weten welke maatregelen doeltreffend zijn. Anders zal de visstand en al het leven dat hiervan afhankelijk is zich niet goed herstellen.

Waarom zijn vissen zo belangrijk?

Vissen zijn een belangrijke graadmeter voor de rijkdom en gezondheid van het voedselweb in de Waddenzee. Net als bodemdieren en schelpdieren zijn ze een belangrijke schakel in de voedselketen. Ze eten en worden gegeten, zwemmen er letterlijk midden in. Vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden maken het voedselweb complexer en dus rijker.

De vogelrijkdom waar de Waddenzee bekend om is, kan alleen bestaan met een zee vol vissen en zeebodem met schelpdieren, zeegras en wormen. Op dit moment wordt het onderwaterleven gedomineerd door garnalen, krabben en zeesterren. Dit zijn de ‘opruimers’ van het voedselweb en worden zelf nauwelijks gegeten door andere soorten. Werelderfgoed Waddenzee kan echt geen vis meer missen.

Hoe zorgt de Waddenvereniging voor een goede visstand?

De Waddenvereniging zorgt op drie manieren dat de visstand in de Waddenzee wordt verbeterd.

  • Meer inzicht: De onderwaterwereld is nog altijd een black box. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar hoe vissen de Waddenzee gebruiken. Die kennis is keihard nodig om de juiste maatregelen te nemen. Door meer monitoring en onderzoek kunnen we meer onderbouwde uitspraken doen over de alarmerende toestand van de visstand en hoe de verbetering van het voedselweb kan worden gerealiseerd. Ook met het oog op klimaatverandering.
  • Maatregelen: Specifiek voor de groep trekvissen in de Waddenzee kunnen we nu al maatregelen nemen. Trekvissen zijn soorten die van zoet naar zout water trekken (of omgekeerd) om zich voort te kunnen planten. Wij zetten ons in voor deze groep vissen door in sommige situaties te pleiten voor het openen van afgesloten zeearmen. De Vismigratierivier is hier een prachtig voorbeeld van. Vanaf 2020 kunnen vissen weer vrij heen en weer zwemmen tussen Waddenzee en IJsselmeer. Voor andere soorten zijn weer andere maatregelen nodig.
  • Voorlichting: Wanneer steeds meer mensen begrijpen welke problemen de lage visstand met zich meebrengt, zorgt dat voor draagvlak en steun om ons werk te kunnen doen. Draagvlak is nodig om beleidsmakers, wetenschappers en politici te overtuigen van het belang van een gezonde visstand. De Waddenvereniging kan daarnaast haar werk alleen doen met de steun van leden en donateurs.

Wat gebeurt er met mijn gift?

Veel vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden maken het voedselweb complexer en dus rijker. Een complex voedselweb is divers en robuust en kan tegen een stootje. Om de visstand te kunnen herstellen en het voedselweb weer rijker te maken is een lange adem nodig. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons meerjarig willen steunen.

Met je steun draag je direct bij aan:

  • Meer inzicht, zodat we betere maatregelen kunnen nemen.
  • Maatregelen, zodat we de visstand samen met anderen kunnen verbeteren.
  • Voorlichting, zodat steeds meer mensen zullen begrijpen welke problemen de lage visstand met zich meebrengt en ons kunnen helpen bij onze actie om de Waddenzee weer robuust te maken.

Wil je weten waar we concreet mee bezig zijn?

Jullie hebben toch al heel veel geld gekregen voor de Vismigratierivier?

Het klopt dat de Waddenvereniging in 2018 een groot bedrag heeft ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. Met deze bijdrage kan de Vismigratierivier in de meest optimale vorm worden aangelegd. De Vismigratierivier zorgt ervoor dat trekvissen weer vrij heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Daarmee zijn we er nog niet. Er zijn veel meer soorten vissen dan alleen trekvissen. Zo zijn de grote, langlevende vissoorten verdwenen en gaat het slecht met de vissen die de Waddenzee gebruiken als kinderkamer. Voor een gezonde visstand en robuuste Waddenzee moet er veel meer gebeuren. Daarvoor hebben wij de steun van leden en donateurs keihard nodig.

Kies uw donatie »