Wat we doen

Wat we doen

Veel vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden maken het voedselweb complexer en dus rijker. Een complex voedselweb is divers en robuust en kan tegen een stootje. Om de visstand te kunnen herstellen is een lange adem nodig.

Onze doelstellingen

 • Meer inzicht, zodat we betere maatregelen kunnen nemen.
 • Maatregelen, zodat we de visstand samen met anderen kunnen verbeteren.
 • Voorlichting, zodat steeds meer mensen zullen begrijpen welke problemen de lage visstand met zich meebrengt en ons kunnen helpen bij onze actie.

Hoe gaan we dit bereiken?

Hieronder een overzicht van onze werkzaamheden en activiteiten in de komende maanden. Vragen? Mail ons.

Geboekte successen

 • September 2018

  Meer inzicht: Metingen in de Eems 2019

  Voorlichting: Natuurmuseum Fryslân

 • Augustus 2018

  Meer inzicht: Trendanalyse 10 jaar KRW metingen in de Eems

  De Waddenvereniging heeft een trendanalyse laten uitvoeren van de beschikbare gegevens van de afgelopen 10 jaar van de huidige vismonitoring volgens de methode van de Kaderrichtlijn water. Deze trendanalyse verheldert een aantal trends in de vispopulatie maar laat ook zien dat twee maal per jaar meten niet voldoende is om de functie van de Eems voor vis in beeld te brengen. Deze studie geeft de Waddenvereniging een steun in de rug om meer monitoring van vis aan te jagen.

  Meer inzicht: Natura 2000 beleid voor de onderwaternatuur

  Nina analyseert en evalueert binnen de opleiding Marine Biology and Science, Business & Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen de Natura 2000 beleidsdocumenten die betrekking hebben op de onderwaternatuur in de Waddenzee. Hiermee wil ze de mogelijkheden voor een betere bescherming van de onderwaternatuur boven water krijgen. Ze verzamelt hiervoor als eerste stap  wetenschappelijk onderbouwde informatie om meer inzicht te krijgen in het huidige functioneren van het ecosysteem. Daarnaast brengt ze de randvoorwaarden in kaart voor de meest ideale conditie van het ecosysteem (robuuste Waddenzee) en probeert ze duidelijkheid te krijgen over de gemaakte keuzes voor bescherming van de onderwaternatuur in de Natura 2000 beleidsdocumenten. Dit onderzoek helpt de Waddenvereniging om gericht lobbywerk in Den Haag te kunnen doen.

   

 • Juli 2018

  Voorlichting: Kust en zee gids

  Meer inzicht: Rol van predatoren

  Meer inzicht: Fuiken PRW

 • Juni 2018

  Meer inzicht en maatregelen: Rapporteren meetcampagne vis natuurlijk veilig voor Ameland

  Als Waddenvereniging zijn we betrokken bij het convenant ‘natuurlijk veilig’. Hierin worden de ecologische effecten van zandsuppleties op de Waddenzee maar ook de duinen en de vooroever onderzocht. Wanneer de ecologische effecten helder zijn kan Rijkswaterstaat zijn suppletiestrategie aanpassen en nog meer rekening houden met de natuurwaarden van de Noordzee en Waddenzee. De Waddenvereniging zit in het projectteam van natuurlijk veilig. www.natuurlijkveilig.nl

  Waddenvereniging Elke Vis Telt Ga mee zoet-zout varenVoorlichting: 24 juni zoet-zout varen

  Ga mee zoet-zout varen en ontdek waarom sommige vissen in hun leven zoet én zout water nodig hebben!  We zeilen over het IJsselmeer vanaf Makkum naar de plek van de toekomstige Vismigratierivier bij Kornwerderzand: een kilometerslang ecoduct dwars door de Afsluitdijk. Hiermee kunnen vissen vanaf 2021 24/7 en 365 dagen per jaar heen en weer zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Aan boord leer je alles over deze wereldprimeur. Bij Kornwerderzand gaan we door de sluizen om onze reis te vervolgen op de Waddenzee. Hier gaan op zoek naar zeehonden en zien en horen de bijzonderheden van Werelderfgoed Waddenzee. Deelnemers worden van harte uitgenodigd aan het roer te staan terwijl de bemanning verhalen van vroeger vertelt. Van zoet naar zout en weer terug!

  Klik hier om je aan te melden voor deze bijzondere Werelderfgoedexcursie van de Waddenvereniging.

 • Mei 2018

  Waddenvereniging Elke Vis Telt Swimway herstel van de visstand in de WaddenzeeVoorlichting (politieke lobby): 17 & 18 mei Trilaterale regeringsconferentie Leeuwarden

  Tijdens de regeringsconferentie praten Nederland, Duitsland en Denemarken over de bescherming van de Waddenzee. De Waddenvereniging wist in 1978 voor het eerst te bewerkstelligen dat de eerste trilaterale regeringsconferentie plaatsvond. Sinds die tijd zijn wij altijd blijven geloven in goede samenwerking tussen de verschillende landen om de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen. Herman Verheij van de Waddenvereniging is adviserend lid van het Wadden Sea Board; het ‘bestuur’ van de trilaterale samenwerking.
  We zijn extra blij dat op deze 13e conferentie onder meer de visstand en de trekroutes aan bod komen (swimway). We sturen erop dat de ministers het trilaterale actieplan swimway aannemen en dat de verantwoordelijke ministers zich committeren aan de uitvoering van het plan.

  Meer inzicht: hoe werkt de Swimway van de Waddenzee?

  Er is al veel bekend over de flyway in de Waddenzee. Ieder voor- en najaar komen er zo’n 10 tot 12 miljoen trekvogels op bezoek voor rust en voedsel. Ook voor vissen is de Waddenzee een onmisbaar knooppunt. De meeste vissen zijn hier niet voor altijd. Ze komen er om jongen te krijgen, gebruiken het gebied om op te groeien, of trekken door naar rivieren om zich daar voort te planten. Hoe belangrijk is de Waddenzee voor vis, wanneer in het jaar komen ze waar voor en gedurende welk deel van hun levensstadium is de Waddenzee belangrijk? Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, moeten we deze informatie kennen. De Waddenvereniging bereidt daarom een subsidievraag aan en hoopt daarmee de informatie boven water te krijgen en de buurlanden Duitsland en Denemarken aan te sporen om ook actie te ondernemen zoals afgesproken tijdens de trilaterale regeringsconferentie in Leeuwarden.

 • April 2018

  Voorlichting: 21 april Wereldvismigratiedag

  Op 21 april wordt er wereldwijd aandacht geschonken aan de vismigratie. Op tal van plekken worden nationaal en internationaal projecten toegelicht en activiteiten georganiseerd. De Waddenvereniging zal bij het Afsluitdijk Wadden Center aandacht vragen voor de vismigratie en heeft een aantal leuke activiteiten. U bent van harte welkom!

  Voorlichting: Opleiding werelderfgoedgidsen

  We leiden werelderfgoed gidsen op en zullen op 28 april speciale lezingen geven over de onderwaterwereld en de stand van zaken van het onderwater voedselweb. De gidsen geven gespecialiseerde excursies waardoor uw excursie inhoudelijk gevoed is en u een unieke beleving van het wad kan combineren met kennis.

 • Maart 2018

  Voorlichting en meer inzicht: Uitgave WADDENmagazine themanummer over vis

  Met de uitgave van dit speciale themanummer proberen we tienduizenden mensen kennis te laten maken met de onderwaternatuur van de Waddenzee. Hoofdredacteur Hans Revier vertelt: “Uit de interviews in dit nummer blijkt dat veel gebruikers de vis hebben zien verdwijnen uit de Waddenzee. Een zorgwekkende ontwikkeling gezien de cruciale rol die de vis speelt in het voedselweb van de Waddenzee.” Met dit nummer vragen we aandacht voor deze ontwikkeling.

  Voorlichting: 24 en 25 maart opening Afsluitdijk Wadden Center

  Het Afsluitdijk Wadden Center wordt feestelijk geopend! Het centrum wordt dé toegangspoort tot de nieuw Afsluitdijk en Vismigratierivier, een maatregel waarvan we weten dat deze werkt. Daarmee is het ook een belangrijk vertrekpunt voor de activiteiten van de Waddenvereniging voor de vis en vismigratie. Naast een scholenprogramma ontwikkelen we ook lezingen en excursies voor volwassenen en gezinnen.

 • Februari 2018

  Voorlichting: Opleiding Gidsen Vismigratie

  We starten met de opleiding van 10 gidsen die het scholenprogramma over Vismigratie gaan geven. Het scholenprogramma bestaat uit een carrousel van opdrachten binnen het Afsluitdijk Wadden Center en enkele actieve opdrachten buiten. Het belang van vis, onderwaternatuur en het Werelderfgoed Waddenzee wordt zo aan een nieuwe generatie wadliefhebbers overgebracht!

  Meer inzicht: Rondje langs de wetenschap

  Lies van Nieuwerburgh, marien ecoloog bij de Waddenvereniging en stagiaire Nina Fieten van de Rijksuniversiteit Groningen, bevragen wetenschappers uit verschillende hoeken over de visstand in de Waddenzee en de noodzaak voor herstel van het voedselweb. ‘’Meer kennis over de onderwater natuur is hard nodig. Door wetenschappelijke kennis uit verschillende werkterreinen samen te voegen, hopen we weer tot nieuwe inzichten en een stand van zaken voor de onderwaterwereld van de Waddenzee te komen’’, aldus Van Nieuwerburgh.

Kies uw donatie »